UWAGA !!! KONKURS

Drodzy uczniowie, otrzymaliśmy maila z zaproszeniem do konkursu .
Może znajdzie się w jakiejś klasie chętna grupka do udziału. Pani pedagog jak zawsze służy pomocą.

Szanowni Państwo,

Wydział ds. Edukacji Prawnej we współpracy z Wydziałem ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji konkursu „Postaw na mediację”.

Konkurs „Postaw na mediację”, ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.

Konkurs został podzielony na II etapy. I etap konkursu polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych, czy prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycję zawarcia ugody. Natomiast II etapu konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się co najmniej 5 najlepszych drużyn.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

nagroda I stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
nagroda II stopnia – 1 500 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
nagroda III stopnia – 1 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej.
Jak wziąć udział w konkursie?

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem mogą zostać zgłoszeni przez swoich nauczycieli jako drużyny 3 – 5 osobowe. Z każdej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie dwie drużyny. Opiekun drużyny będzie mógł dokonać zgłoszenia przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/postaw-na-mediacje

Jeszcze raz, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Postaw na mediację” i z góry dziękujemy za zaangażowanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, świadomego w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Z poważaniem,

Wydział DS. Edukacji Prawnej
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

tel:
22 23-90-745

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888